Információbiztonsági politika

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

A Szentinel Kft. információbiztonsági politikája

A SZENTINEL KFT-nél elköteleztük magunkat, hogy az információbiztonsági rendszer működési hatálya alá tartozó tevékenységeinket a legjobb minőségben nyújtjuk, a meghatározott információbiztonsági intézkedéseink betartásával, ezért megismertük és cégünk minden munkatársában tudatosítottuk a partnereink információbiztonságra vonatkozó legfontosabb követelményeit, melyek:

  • a kapott és kezelt adatok és információk bizalmassága,
  • külső hozzáférések megfelelő korlátozása,
  • megbízható munkatársak alkalmazása, valamint
  • a szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.

Ennek megfelelően tevékenységünk biztonsága igen erős partneri elvárás, így ez az alapvető és elemi érdekünk, ezért az információbiztonsági stratégiánkban elsődleges szempont a cégünk informatikai és egyéb információs erőforrásainak, valamint a társaság működése szempontjából rendkívüli fontosságú adatainak, információinak védelme a bizalmasság, a sértetlenség szempontjából.

Cégünk működésével kapcsolatos szakmai elvárások nagyfokú rugalmasságot követelnek a saját belső működésünket illetően, így ezen a területen az információk rendelkezésre állását tekintjük alapvető szempontnak. Ennek érdekében szervezetünkön belül nyitottságot biztosítunk, munkatársaink részére elérhetővé tesszük a munkájukhoz szükséges információkat. Ez a bizalmi alapon való működési mód azt igényli, hogy az információbiztonsági elveket tudatosítsuk és azokat minden munkatársunk kötelező érvénnyel betartsa.

A SZENTINEL KFT. alkalmazási területén és kezelésében működő informatikai és információs rendszerek tervezésére, bevezetésére, üzemeltetésére és ellenőrzésére vonatkozó feladatokat úgy végezzük el, hogy a rendszereink védelme a jogszabályi előírásoknak eleget tegyen, valamint a védelem hiányából eredő kockázatokkal legyen arányos.

Biztosítjuk az információk és az információ feldolgozási folyamatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását, azonosító és ellenőrző folyamatok kialakításával, folyamatba építésével és azok rendszeres felülvizsgálatával.

Szervezetbiztonságunk

Az információbiztonságot úgy irányítjuk a szervezeten belül, hogy ezzel kezdeményezzük, fenntartsuk és ellenőrizzük az információbiztonság megvalósítását.

Fenntartjuk a biztonságát a szervezet azon információ-feldolgozó eszközeinek és információs vagyonának, amelyek a harmadik fél számára hozzáférhetőek úgy, hogy a szervezet információ­feldolgozó eszközeit korlátozott és ellenőrizhető módon tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.

Fenntartjuk az információ biztonságát akkor is, ha az információfeldolgozási felelősséget más szervezetnek alvállalkozásba adjuk át.

Kockázatkezelésünk

A kockázatkezelésünk során a meglévő vagyontárgyak meghatározását követően megállapítjuk a valós sérülékeny pontokat. A fenyegetés bekövetkezési gyakoriságának és a sérülékeny ponttal történő találkozás valószínűségének értékeivel együtt határozzuk meg a kockázat mértékét, a valószínűsített esemény hatásának figyelembevételével. Az intézkedéseket ennek megfelelően úgy hozzuk meg, hogy annak költségei egyensúlyban legyenek a becsült üzleti veszteségekkel.

Munkatársaink információbiztonsági szerepe

Gondoskodunk arról, hogy a munkatársaink felkészültek legyenek egy esetleges információbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor, valamint tudatosítjuk bennük az információbiztonsági szerepük fontosságát.

Oktatásokkal és folyamatos ellenőrzésekkel biztosítjuk, hogy a munkatársaink a szervezet információbiztonsági előírásait a szokásos napi munkájuk során betartsák.

Fizikai és környezeti biztonságunk

Megelőzzük az információs vagyon elvesztését, sérülését vagy veszélyeztetését, valamint az üzleti tevékenységek megszakadását úgy, hogy az információs vagyont fizikailag védjük a biztonsági fenyegetésektől és a környezeti veszélyektől. Fenntartjuk a szervezet vagyonának megfelelő védelmét és a veszteségeket minimalizáló óvintézkedéseket hozunk.

Kommunikációnk és az üzemeltetés irányítása

Gondoskodunk az információ-feldolgozó eszközök pontos és biztonságos működéséről dokumentált üzemeltetési eljárások betartásával és betartatásával, a változások ellenőrzésével, a rendszer­meghibásodások kockázatának minimalizálásával, rosszindulatú szoftverek elleni védekezéssel, az információfeldolgozás rendszergazda által történő állandó felügyeletével, valamint olyan hálózatok biztonsági menedzselésével, amelyek túlnyúlnak a szervezeti határokon.

Hozzáférési politikánk

Az információhoz és az üzleti folyamatokhoz való hozzáférést az üzleti és biztonsági követelmények alapján határozzuk meg és az alkalmazás során folyamatosan ellenőrizzük és naplózzuk a bejelentkezést, illetve a hozzáférést.

Az információs rendszereink beszerzése, fejlesztése, és fenntartása

Az új információs rendszerek beszerzését, vagy a meglévő információs rendszerek fejlesztését, fenntartását úgy végezzük, hogy az információbiztonság valamennyi alapelve az információs rendszerekben megvalósuljon.

Információbiztonsági incidenseink kezelése

Az információbiztonsággal összefüggő incidenseket következetes és hatékony folyamat keretében kezeljük, az egyértelmű felelősségi viszonyok megjelölésével.

Az üzletmenet-folytonoság biztosítása

Célunk leküzdeni az üzleti tevékenységek megszakadásait és megvédeni a kritikus üzleti folyamatokat a nagyobb meghibásodások és katasztrófák hatásaitól.

Konkrét tervek kidolgozásával gondoskodunk arról, hogy a biztonsági események bekövetkezése után a visszaállítási- és helyreállítási folyamtok zökkenőmentesek legyenek, valamint a zavarok okozta anyagi kár és időkiesés minimális legyen.

Követelményeknek való megfelelőség

Célunk elkerülni bármely büntetőjogi, a törvényes, illetve szabályozói vagy szerződéses kötelezettségnek, valamint bármely biztonsági követelménynek a megszegését. Éppen ezért az információs rendszer biztonságát időről időre felülvizsgáljuk.
Alkalmazási terület

Személyi hatálya:

Kiterjed a szervezet valamennyi – a feladatokban munkaköri kötelezettségből, illetve egyedi megbízás alapján eljáró – munkavállalójára, akik „Munkavállalói Nyilatkozatot” írtak alá, valamint minden szerződéses partnerére, akik érintettek a szervezet információbiztonságával kapcsolatban.

A SZENTINEL KFT. információbiztonsági rendszerének tárgyi hatálya:

A szervezeténél lévő adatok teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozási helyük és megjelenési formájuktól függetlenül, továbbá bármely szervezeti egység birtokában szereplő hardver- és szoftver eszközre, beleértve az eszközök műszaki dokumentációját is.

  • A szervezet tulajdonában lévő, vagy általuk tárolt valamennyi informatikai berendezésre, beleértve a berendezések műszaki dokumentációját is;
  • A rendszerprogramokra és a felhasználói programokra;
  • Az adathordozókra, azok tárolására és felhasználására, beleértve a feldolgozásra beérkezés és a felhasználókhoz történő eljuttatás folyamatait is;
  • Az informatikai folyamatban szereplő valamennyi dokumentációra;
  • Az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra.

A SZENTINEL KFT. információbiztonsági rendszerének működési hatálya;

a) Személy, – és Vagyonvédelem
b) Távfelügyelet
c) Biztonság-Technikai rendszerek tervezése és telepítése
d) Takarítás
e) Rendezvénybiztosítás

Elkötelezettség

Az információbiztonsági politikánk elveinek érvényesítését egyéb részletes szabályzatok, intézkedési eljárások, végrehajtási utasítások, irányelvek, kiadásával valósítottuk meg.

Minden eszközünkkel és tudásunkkal azt a célt szolgáljuk, hogy az ügyfeleink által ránk bízott vagy tudomásunkra jutott információk esetén megőrizzük azok bizalmasságát, sértetlenségét és Rendelkezésre állását.

Vezetésünk elkötelezett a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak való megfelelésért, továbbá a nemzetközi normákhoz igazodó ISO 27001:2014 információbiztonsági irányítási rendszer folyamatos üzemeltetéséért és folyamatos továbbfejlesztéséért.

A Szentinel Kft. valamennyi alkalmazottjának ragaszkodnia kell a cég információbiztonsági politikájához, valamint szabályozó dokumentumok előírásaihoz és a megfogalmazott információbiztonsági intézkedésekhez.

A SZENTINEL KFT. valamennyi alkalmazottjának ragaszkodnia kell a cég Információbiztonsági Politikájához, valamint szabályozó dokumentumok előírásaihoz és a megfogalmazott információbiztonsági intézkedésekhez.

Letölthető dokumentumok

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

Ők is minket választottak

Paks 2 Zrt
BMSK Zrt.
B | Braun Medical Kft.
Viv Zrt.
ISS Facility Kft.